Sprzedaż akcji przez Członka Zarządu.
18 grudnia 2007
 17:29,

RB 110/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej,że w wyniku transakcji zawartych na GPW S.A. w Warszawie w ramach sesji zwykłej w dniu 28.11.2007 roku Członek Zarządu Emitenta zbył 3 500 akcji PE ELKOP S.A. po cenie 4,85 zł.