Split akcji.
5 marca 2007
 23:02,

RB 16/2007

Zarząd Przedsiębiorstwa Elektromontażowego ELKOP S.A. informuje,że w dniu 2 marca 2007 roku podjęta została przez KDPW S.A. uchwała nr 179/07 dotycząca splitu akcji spółki ELKOP S.A. Zgodnie z tą uchwałą podział akcji w stosunku 1:13 zostanie dokonany w dniu 8 marca 2007 roku.

Podstawa prawna-Rozdział XIII oddział 2 Szczegółowych zasad obrotu giełdowego.