Split akcji.
28 stycznia 2008
 18:42,

RB 10/2008

Zarząd Przedsiębiorstwa Elektromontażowego ELKOP S.A. informuje , że w dniu 25 stycznia 2008 roku podjęta została przez KDPW S.A. uchwała nr 47/08 dotycząca splitu akcji spółki ELKOP S.A. Zgodnie z tą uchwałą podział akcji w stosunku 1:29 zostanie dokonany w dniu 1 lutego 2008 roku.
Podstawa prawna – Rozdział XIII oddział 2 Szczegółowych zasad obrotu giełdowego.