Spłata zadłużenia wynikającego z układu z wierzycielami.
1 lipca 2008
 21:56,

RB 57/2008

Zarząd PE ELKOP S.A. informuje,że w dniu 30 czerwca 2008 roku Spółka spłaciła 17 rat zadłużenia, zgodnie z układem zawartym przez Emitenta z wierzycielami, a zatwierdzonym postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach Wydział X Gospodarczy z dnia 12 września 2006 roku. Tym samym Spółka zakończyła spłatę ww. układu.