Spłata przez Emitenta pożyczki pieniężnej
16 czerwca 2020
 18:14,

Raport bieżący nr 22/2020

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2019 z dnia 27.06.2019 r. informuje, że w dniu 16.06.2020 r., Emitent dokonał wcześniejszej całkowitej spłaty zadłużenia wobec spółki INVESTMENT FRIENDS SE z siedzibą w Tallinie, Estonia _numer w rejestrze Ariregister Estonia: 14617862_ wynikającego z Porozumienia o przejęciu długu z dnia 27 czerwca 2019 r. tj. pożyczki pieniężnej z dnia 24.04.2018r., szczegółowo opisanej w raporcie bieżącym nr 25/2019 z dnia 27.06.2019 r.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu