Skonsolidowany raport roczny 2006
20 kwietnia 2007
 23:33,