Skonsolidowany raport roczny RS 2008
30 kwietnia 2009
 23:19,