Skonsolidowany raport roczny 2007
4 kwietnia 2008
 20:25,