Skonsolidowany raport półroczny 2007
28 września 2007
 16:01,