Skonsolidowany raport półroczny 2009
31 sierpnia 2009
 07:40,