Skonsolidowany raport półroczny 2013
29 sierpnia 2013
 07:52,