Skonsolidowany raport półroczny 2011
31 sierpnia 2011
 09:21,