Skonsolidowany raport półroczny 2008
26 września 2008
 22:14,