Skonsolidowany raport kwartalny 3/2006
24 listopada 2006
 16:29,