Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 kwartał 2012 r.
14 listopada 2012
 07:25,

Tresć raportu znajduję się w załączonym pliku PDF: