Skonsolidowany raport kwartalny QSr, 3 kw. / 2010 r.
15 listopada 2010
 22:24,