Skonsolidowany raport kwartalny 4/2007
28 lutego 2008
 19:36,