Skonsolidowany raport kwartalny 2/2007
14 sierpnia 2007
 15:43,