Rozwiązanie umowy z animatorem.
26 sierpnia 2008
 22:11,

RB 67/2008

PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości, że z dniem 31.08.2008 roku rozwiązuje umowę o pełnienie funkcji animatora z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia.