Rezygnacje członków Rady Nadzorczej
25 listopada 2011
 22:31,

RB 45/2011

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, że w dniu 25.11.2011r. do Spółki wpłynęły rezygnacje dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Piotra Opławskiego oraz Członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Zalitacza. Rezygnacje członków Rady Nadzorczej uzasadnione zostały względami osobistymi. Rezygnacje będą skuteczne z dniem odbycia następnego Walnego Zgromadzenia Emitenta jednakże najpóźniej z dniem 31.12.2011r.