Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta
22 lutego 2017
 18:22,

Raport bieżący nr 11/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 22.02.2017 r. do siedziby Spółki wpłynęła rezygnacja Pani Marianny Patrowicz z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ELKOP S.A. Rezygnacja Pani Marianny Patrowicz została złożona ze skutkiem na dzień 20 września 2017 r.
Złożona rezygnacja nie zawiera informacji o jej przyczynach.

Jednocześnie Zarząd ELKOP S.A. wyraża podziękowania dla Pani Marianny Patrowicz za współpracę oraz wkład w rozwój Spółki w trakcie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ELKOP S.A.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu