Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu
31 grudnia 2012
 14:15,

RB 48/2012

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, iż w dniu 31.12.2012 r. Pani Anna Kajkowska złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu.

Zarząd oraz Członkowie Rady Nadzorczej Elkop S.A. składają Pani Annie Kajkowskiej podziękowania za wkład pracy w rozwój Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki postanowiła nie poszerzać składu Zarządu Emitenta, tym samym od dnia 01.01.2013 roku Zarząd Spółki będzie jednoosobowy.