Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej Emitenta
26 kwietnia 2018
 17:14,

Raport bieżący nr 11/2018

Zarząd spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie, informuje, że w dniu 25.04.2018 r. do spółki wpłynęły rezygnacje 4 członków Rady Nadzorczej Emitenta, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Mariusza Patrowicz, Sekretarza Rady Nadzorczej Pani Małgorzaty Patrowicz, Członka Rady Nadzorczej Pana Damiana Patrowicz oraz członka Rady Nadzorczej Pani Martyny Patrowicz.

Jednocześnie Pan Damian Patrowicz oraz Pani Martyna Patrowicz złożyli rezygnację z pełnionych funkcji w Komitecie Audytu Spółki.

Złożone rezygnacje zostały ze skutkiem na dzień 25.04.2018 r.

Oświadczenia Członków Rady Nadzorczej nie zawierają informacji o przyczynach rezygnacji.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu