Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
25 października 2011
 22:28,

RB 44/2011

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, z dniem 24.10.2011r. Pani Jolanta Koralewska złożyła rezygnację z pełnionej w spółce funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Pani Jolanta Koralewska swoją rezygnację umotywowała duża ilością obowiązków zawodowych uniemożliwiających jej pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej Emitenta.

Jednocześnie Zarząd ELKOP S.A oraz Członkowie Rady Nadzorczej Spółki składają podziękowania za pracę włożoną w rozwój strategii Spółki w okresie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.