Rejestracja zmiany wysokości kapitału w związku z emisją akcji serii B.
11 października 2007
 16:07,

RB 85/2007

Zarząd PE ELKOP SA w Chorzowie podaje do publicznej wiadomości , informację otrzymaną dnia 10.10.2007 roku , że Sąd Rejonowy Wydział VIII Gospodarczy w Katowicach dnia 02.10.2007 roku zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego w związku z emisją akcji serii B . Dotychczasowa wysokość kapitału zakładowego wynosiła – 1.609.790 zł , a liczba akcji – 5 551 000 szt o wartości nominalnej 0,29 zł .
Po zarejestrowaniu przedmiotowej zmiany kapitał zakładowy wynosi – 3.219.580 zł , a liczba akcji wszystkich emisji wynosi – 11 102 000 szt o wartości nominalnej 0,29 zł.