Rejestracja zmian w Radzie Nadzorczej Emitenta
30 września 2011
 09:34,

RB 42/2011

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 29.09.2011r. do spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydane w dniu 23.09.2011r. pod sygnaturą KA.VIII NS-REJ.KRS/017342/11/897 na mocy którego zarejestrowane zostały zmiany w Radzie Nadzorczej Emitenta wynikające z uchwał ZWZ z dnia 30.06.2011r. opublikowanych przez Emitenta raportem bieżącym nr 29/2011 z dnia 30.06.2011r. O zmianach w Radzie Nadzorczej Emitent informował również odrębnym raportem bieżącym nr 30/2011 z dnia 01.07.2011r.

Aktualnie Rada Nadzorcza spółki składa się z 7 członków:
Piotr Opławski
Wojciech Hetkowski
Małgorzata Patrowicz
Damian Patrowicz
Piotr Zalitacz
Jolanta Koralewska
Marianna Patrowicz