Rejestracja przez sąd spółki powiązanej ELKOP ENERGY S.A.
23 marca 2011
 22:00,

RB 9/2011

Zarząd P.E. ELKOP S.A. informuje, dniu 22.03.2011r. otrzymał informację ze spółki powiązanej ELKOP ENERGY S.A. w Płocku o tym, że w dniu 21.03.2011r. do spółki ELKOP ENERGY S.A. wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie z dnia 11.03.2011r wydane pod sygnaturą WA.XIV NS REJ.KRS/002394/11/942. na mocy którego Sąd rejestrowy dokonał wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego spółki ELKOP ENERGY S.A. pod numerem KRS 000380413.
O założeniu spółki ELKOP ENERGY S.A. Emitent informował raportem bieżącym nr 51/2010 z dnia 19.10.2010r.

Emitent informuje, że aktualnie posiada 1.300 akcji w kapitale zakładowym spółki ELKOP ENERGY S.A. stanowiących 43,33% udziału w jej kapitale zakładowym.