Rejestracja podziału akcji ELKOP S.A. przez Sąd Rejonowy.
16 lutego 2007
 22:55,

RB 14/2007

Zarząd ELKOP S.A. informuje,że w dniu 15 lutego 2007 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Katowicach w sprawie rejestracji zmian struktury kapitału zakładowego spółki ELKOP S.A. (wydane w dniu 9.02.2007 )

Zmiana struktury kapitału wynika z podziału każdej akcji o wartości nominalnej 3,77 zł na 13 akcji o wartości nominalnej 0,29 zł.

Po rejestracji kapitał zakładowy spółki ELKOP S.A. wynoszący 1 609 790,00 zł dzieli sią na 5 551 000 akcji zwykłych na okaziciela ,nieuprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,29 zł.

Ogólna liczba głosów wynikająca z podziału akcji wynosi 5 551 000 głosów.

Zarząd ELKOP S.A. wystąpi do KDPW o dokonanie wymiany akcji w dniu 12 marca 2007 roku oraz do GPW o rozpoczęcie notowań akcji po wymianie w dniu 12 marca 2007 roku.