Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego PE ELKOP S.A.
21 stycznia 2009
 22:40,

RB 6/2009

PE ELKOP S.A. informuje, że w dniu 20.01.2009 roku otrzymała z Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Postanowienie z dnia 19.01.2009 r. o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego PE ELKOP S.A.
Kapitał zakładowy Spółki w związku z uchwałą nr 6 NWZA z dnia 11 grudnia 2007 r. zmienionej uchwałą nr 6 NWZA z dnia 10 marca 2008 r. został podwyższony z kwoty 3.219.580,00 zł. do kwoty 17.667.034,88 zł., w wyniku emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C i D o wartości nominalnej 0,01 zł. (1 grosz) każda.
Po zarejestrowaniu kapitał zakładowy PE ELKOP S.A. dzieli się na 1.766.703.488 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,01 zł. (1 grosz) każda, z tego:
– akcje serii A – 160.979.000
– akcje serii B – 160.979.000
– akcje serii C – 1.287.832.000
– akcje serii D – 156.913.488
Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 1.766.703.488 głosów.