Rejestracja podmiotu zależnego prawa czeskiego
10 października 2017
 18:41,

Raport bieżący nr 69/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie w nawiązaniu raportu bieżącego nr 68/2017 z dnia 29.09.2017 r. informuje, że w dniu 10.10.2017 r. powziął informację o rejestracji podmiotu zależnego w którego kapitale oraz ogólnej liczbie głosów Emitent posiada 100% udziału.

Emitent informuje, że w dniu 10.10.2017 r. czeski Sąd Rejestrowy dokonał rejestracji spółki akcyjnej prawa czeskiego pod nazwą ELKOP1 Polska a.s. z siedzibą w Ostravie. Jedynym Członkiem Zarządu spółki zależnej jest Pan Damian Patrowicz Członek Rady Nadzorczej Emitenta, jedynym Członkiem Rady Nadzorczej spółki zależnej jest Pan Jacek Koralewski Prezes Zarządu Emitenta.

Emitent informuje, że w najbliższym czasie zamierza podjąć działania mające na celu połączenie spółki zależnej prawa czeskiego z Emitentem w celu uzyskania statusu Spółki Europejskiej.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu