Rejestracja papierów wartościowych w Krajowym Depozycie.
12 lipca 2007
 13:01,

RB 57/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 11 lipca 2007 roku, że w dniu 12 lipca 2007 roku w Krajowym Depozycie nastąpi rejestracja niżej wymienionych papierów wartościowych:
1.Emitent :PE ELKOP S.A.,
2.Kod ISIN – PDA : PLELKOP00047,
3.Liczba zarejestrowanych PDA : 5.551.000
4.Uchwała Zarządu KDPW S.A. : nr 441/07 z dnia 20.06.2007 r.,
5.Przejęcie PNE – kod ISIN : PLELKOP00039