Raport skonsolidowany za rok 2006
1 stycznia 2007
 11:50,