Raport okresowy za IV kw.2004 rok
10 lutego 2005
 15:26,

Zgodnie z wymogami załącznika nr 3 do Regulaminu GPW w Warszawie S.A. w sprawiw obowiązków informacyjnych emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na nieurzędowym rynku giełdowym Zarząd Spółki PEPW ELKOP przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za IV kwartał 2004 r.

Raport SA-Q IV/2004 wraz z komentarzem w załączonych plikach.

Załączniki: