Raport okresowy za III kwartał 2005
27 października 2005
 14:21,

Zgodnie z wymogami Załącznika Nr 3 do Regulaminu GPW w Warszawie S.A. w sprawie obowiązków informacyjnych emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na nieurzędowym rynku giełdowym Zarząd Spółki PEPW ELKOP przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał 2005 roku.

Załączniki: