Raport kwartalny 2/2006
3 sierpnia 2006
 20:09,

Zgodnie z wymogami Regulaminu GPW w Warszawie S.A. w sprawie obowiązków informacyjnych emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki PEPW ELKOP przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy SA-Q za II kwartał 2006 roku.

Załączniki: