Raport kwartalny 1/2006
27 kwietnia 2006
 16:26,

Zgodnie z wymogami Regulaminu GPW w Warszawie S.A. w sprawie obowiązków informacyjnych emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki PEPW ELKOP przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy SA-Q za I kwartał 2006 roku.

Załączniki: