Raport bieżący nr 25/2004
28 października 2004
 12:41,

RB-W 25/2004

Raport dotyczy rezygnacji osoby nadzorujacej Emitenta (pełna treść w załączniku)
PPo art 81 ust.1 pkt.2