Publikacja opinii Rady Nadzorczej w związku z uzupełnieniem porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELKOP S.A. zwołanego na dzień 29.04.2016 r.
11 kwietnia 2016
 16:00,

Raport bieżący nr 9/2016

Zarząd spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że na stronie internetowej spółki pod adresem https://www.elkop.pl/?sub=walne w zakładce Relacje Inwestorskie w sekcji Walne Zgromadzenie w materiałach udostępnionych przez Emitenta w związku ze zwołaniem na dzień 29.04.2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia opublikowana została opinia Rady Nadzorczej odnośnie projektów uchwał zaproponowanych przez akcjonariusza wraz z wnioskiem o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29.04.2016 r. o czym Emitent informował raportem nr 8/2016 z dnia 05.04.2016 r.