Publikacja materiałów Rady Nadzorczej w związku ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELKOP S.A. na dzień 29.04.2016 r.
5 kwietnia 2016
 16:20,

Raport bieżący nr 7/2016

Zarząd spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że na stronie internetowej spółki pod adresem https://www.elkop.pl/?sub=walne w zakładce Relacje Inwestorskie w sekcji Walne Zgromadzenie w materiałach udostępnionych przez Emitenta w związku ze zwołaniem na dzień 29.04.2016 r . Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia opublikowane zostały:
– Protokół posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 04.04.2016 r.,
– Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2015,
– Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2015
– Opinia Rady Nadzorczej odnośnie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29.04.2016 r.