Publikacja danych za rok 2004 w związku ze złożeniem prospektu emisyjnego do KNF.
20 kwietnia 2007
 23:39,

RB 34/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25 kwietnia 2007roku emitent opublikuje dane finansowe skonsolidowane dotyczące okresu od 01.01.2004-31.12.2004 w związku ze złożeniem prospektu emisyjnego do KNF.
Publikacja danych finansowych wynika z faktu, iż 13 czerwca 2005 roku został opublikowany raport roczny SAR-S 2004 obejmujacy okres od 28.07.2004-31.12.2004 t.j. od dnia ogłoszenia postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu z wierzycielami.
Natomiast w prospekcie emisyjnym podano dane historyczne za pełne 3 lata 2004-2006.