Przydział akcji serii C i D.
24 czerwca 2008
 21:51,

RB 53/2008

Zgodnie z harmonogramem emisji zawartym w prospekcie emisyjnym w dniu 23.06.2008 roku Zarząd Emitenta dokonał przydziału akcji serii C i D.