Przesunięcie terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
8 października 2009
 07:56,

RB 42/2009

Przychylając się do żądania porozumienia akcjonariuszy posiadającego łącznie powyżej 5% kapitału i głosów Zarząd PE ELKOP S.A. przesuwa termin NWZA z dnia 28.10.2009 roku na dzień 28.12.2009 roku.
Tym samym Zarząd przychyla się do uzasadnienia żądania w którym akcjonariusze wyrazili swoje obawy odnośnie sprzeczności co do równoczesnego podejmowania uchwał dotyczących podwyższenia kapitału oraz resplitu.