Przekazanie tekstu jednolitego Statutu.
15 października 2007
 16:55,

RB-W 86/2007

Zarząd PE ELKOP z siedzibą w Chorzowie w załączeniu przekazuje tekst jednolity Statutu Emitenta zawierający zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Katowicach w dniu 2.10.2007 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany Statutu.
W wyniku zmian w Statucie nastąpiła zmiana kapitału zakładowego Spółki w ten sposób,że kapitał zakładowy wynosi 3 219 580,00 zł, a liczba akcji wszystkich emisji wynosi 11 102 000 szt o wartości nominalnej 0,29 zł.

Załączniki: