Prospekt emisyjny.
9 maja 2007
 23:43,

RB 35/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 8 maja 2007 roku,że Komisja Nadzoru Finansowego zwróciła do Domu Maklerskiego prowadzącego emisję akcji emitenta prospekt emisyjny złożony w dniu 19 kwietnia 2007 roku celem jego uzupełnienia.