Prośba Zarządu Emitenta do akcjonariuszy Spółki o dostosowanie stanu akcji na rachunkach
20 lutego 2014
 16:44,

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą Chorzowie niniejszym zwraca się do akcjonariuszy Spółki z prośbą o dostosowanie stanu akcji Emitenta na ich rachunkach papierów wartościowych celem zminimalizowania ryzyka niedojścia do skutku procedury scalenia akcji zgodnie z treścią uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.01.2014 r.
Zarząd wyjaśnia, że celem powstania możliwie niewielkiej ilości tzw. niedoborów scaleniowych, liczba akcji na rachunkach każdego z akcjonariuszy powinna być równa jedno lub wielokrotności liczby 7.
Zarząd informuje, również że w dniu 20.02.2014 r. skierował do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. wniosek o zawieszenie notowań akcji Spółki ,celem umożliwienia przeprowadzenia procedury scalenia akcji Spółki przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.