Projekty uchwał na ZWZA.
20 czerwca 2006
 19:50,

UNI-PL 8/2006

Zarząd Spółki PEPW ELKOP w Chorzowie podaje do publicznej wiadomości treść uchwał, które zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2006 roku.

Załączniki: