Projekty uchwał na NWZA ELKOP S.A.zwołanego na dzień 20 grudnia 2006 roku.
12 grudnia 2006
 18:47,

UNI-PL 67/2006

Zarząd Przedsiębiorstwa Elektromontażowego Przemysłu Węglowego ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu projekty uchwał skierowane pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELKOP S.A. zwołanego na dzień 20 grudnia 2006 roku na godz.10.00 w siedzibie Spółki.

Załączniki: