Program naprawczy związany z zakwalifikowaniem akcji Spółki do Listy Alertów
20 lipca 2018
 17:41,

Raport bieżący nr 40/2018

Zarząd spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie w związku z komunikatem Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 czerwca 2018 r. na podstawie którego akcje Emitenta zostały zakwalifikowane do Listy Alertów GPW, Zarząd Emitenta niniejszym w załączeniu przedkłada program naprawczy w celu usunięcia przyczyny kwalifikacji akcji Spółki do Listy Alertów.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu