Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki
19 lutego 2019
 19:50,

Raport bieżący nr 10/2019

Zarząd ELKOP S.A. w Płocku informuje, że w dniu 19.02.2019 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę
o powołaniu z dniem 01.03.2019 r., Panią Annę Kajkowską na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki ELKOP S.A.

Życiorys zawodowy:
Pani Anna Kajkowska posiada wykształcenie wyższe z zakresu administracji oraz zarządzania. Jest absolwentką studiów doktoranckich w zakresie Nauk Ekonomicznych Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Od ponad dekady związana z publicznym rynkiem kapitałowym. Zasiada w organie nadzoru spółki Investment Friends SE z siedzibą
w Estonii notowanej na GPW w Warszawie.
Obecnie pełni funkcje Prezesa Zarządu spółki europejskiej RESBUD SE z siedzibą w Estonii notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Prezesa Zarządu w Stowarzyszeniu Inwestorów Giełdowych oraz Office Center Sp. z o.o. Spółki w których Pani Anna Kajkowska zasiada w organach nadzorujących lub zarządzających są pod stałym nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego w Polsce lub Finantsinspektsioon
w Estonii.
Pani Anna Kajkowska pełniła różne funkcje menedżerskie w obszarze rozwoju biznesu i sprzedaży, współpracowała z inwestorami i przedsiębiorcami, jest aktywnie związana z rynkiem finansowym oraz posiada duże doświadczenie z obszaru nieruchomości komercyjnych i udzielania wysoko kwotowych pożyczek pieniężnych.
Pani Anna Kajkowska nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu