Powołanie Komitetu Audytu
5 czerwca 2018
 17:25,

Raport bieżący nr 25/2018

Zarząd ELKOP S.A. w Chorzowie informuje, że w związku ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej wynikającymi z uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 05.06.2018 r., Rada Nadzorcza w dniu 05.06.2018 r. na posiedzeniu postanowiła o powołaniu Komitetu Audytu w następującym składzie:
Pan Wojciech Hetkowski – Przewodniczący Komitetu Audytu
Pan Damian Patrowicz – Członek Komitetu Audytu
Pani Małgorzata Patrowicz – Członek Komitetu Audytu

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu